Sådan roteres markeringen i Paint.NET

Paint.NET er en freeware softwarepakke, der giver dig mulighed for at oprette lag, hvor du kan kombinere billeder. Et værktøj, der kan komme i brug, når du laver billeder, er Flyt valgte pixler . Med denne mulighed kan du rotere ethvert område af et billede eller et lag. Sådan kan du rotere valg med Paint.NET.

Åbn Paint.NET-softwaren og et billede, der skal redigeres. Klik derefter på Værktøj og rektangel Vælg . Flyt markøren over billedet og hold venstre museknap for at trække og udvide et rektangel som vist herunder.

Nu kan du vælge et bestemt område i billedet for at rotere ved at trække rektanglet rundt og omkring det. Klik på Værktøjer, og vælg Flyt valgte pixler fra menuen. Nu kan du flytte det valgte område med rektangel ved at trække det med markøren som vist nedenfor.

For at rotere det valgte område skal du flytte markøren uden for rektanglet. En buet pil vises som i snapshotet nedenfor. Hold venstre museknap og flyt markøren for at rotere det valgte område.

At rotere et markeret område i et enkelt lag efterlader en tom baggrund bag den som i ovenstående billeder. Så dette er ikke rigtig ideelt, hvis du roterer tekst tilføjet til billedet i samme lag. Du kan dog rotere tekst tilføjet til et andet lag uden at påvirke billedet. Klik på Lag > Tilføj nyt lag, og indtast derefter nogle tekst ved at vælge Værktøjer > Tekst .

Vælg nu teksten med rektangelvalg, og drej den med indstillingen Flyt valgte pixler . Så roterer det uden at have nogen indflydelse på baggrundsbilledet. Du kan altid skifte mellem lag ved at trykke på F7. Snapshotet nedenfor indeholder tekst roteret på det samme billedlag og på et separat forgrundslag.

Så det er nemt at se, hvordan du nu kan tilføje og rotere billedtekst uden at ødelægge billedets baggrund. Du kan også rotere et hvilket som helst andet område af et forgrundsbilde over et baggrundslag meget det samme. Det kan dog være nødvendigt at skære et område fra et billede først ved at fjerne baggrunden som beskrevet i denne Tech Junkie guide.

Når du har gjort det, skal du klikke på Lag > Import fra fil; og åbn det billede, du har slettet lidt baggrund fra. Den åbner derefter i et andet lag over et baggrundsbillede som vist nedenfor. Bemærk, at Flyt valgte pixler automatisk vælges, når den åbnes. Drej nu det øverste billede over baggrunden med det pågældende værktøj.

Så værktøjet Flyt valgte pixler kan komme i brug, når du anvender det med lag. Med det kan du nu rotere og flytte et lag over et baggrundsbillede, hvilket er fantastisk til at justere tekstlayout.

Se Også